Tak, biel i czerń ma stałe amplitudy wzrostu popularności i jej spadku, a teraz jest wzrost.„Zakład Usług Budowlanych”

zubbau@gmail.com