Architekt modernistyczny, w myśl zasady 'forma wynika z funkcji’, nie zapomniałby choćby o kawałku zadaszonego trasu i nie trzeba by stawiać na nim parasola.