mamusia upuściła cię w dzieciństwie głową na beton i odczuwasz skutki do dzisiaj?