Obraz super ( moja mama tez miała/ma w łazience obrazy i zawsze to wywoływało śmieszne

reakcje u ludzi:p) ale grafika z wanna rozłożyła mnie na łopatki:)))!!!!