Dokładnie, woda ma spływać a nie spływa (powód nie jest sprawą inwestora), wzywamy wykonawcę i prosimy go o doprowadzenie odpływu wanny do stanu używalności, który zadowala klienta.



„Zakład Usług Budowlanych”

zubbau@gmail.com