Parkiet z lat 70 , ma obecnie >40 lat, więc raczej przełożyć go można do pojemnika. Na podłodze swoje wysłużył. Teraz inny świat, inne wyroby i normy. Podłoża inne, technologia też.Można oczywiście przy niższych oczekiwaniach, go wyremontować, ale to trzeba ocenić na miejscu. JAK SKRZYPI, TO PODŁOŻE POD PARKIET, TEŻ DO ROBOTY. B,Klimkiewicz.