parkiet można przełożyć, wycyklinwać, wymalować, ale tu musi fachowiec obejrzeć i doradzićtravel.acabala.pl

****