Najczęstszą przyczyną pęknięć piór paneli jest nierówne podłoże.Podkład nie ma na to wpływu.

Jeżeli podłoże było dobrze przygotowane (nierówności nie większe jak 2mm na 1mgługości)

prawdopodobnie został uszkodzony zamek w procesie produkcji,transporcie bądź przy montaży.

Należy zdemontować podłogę do uszkodzonego miejsca i wymienić uszkodzone panele.

Panele Podłogowe