Jak sracz sobie rolnik zbudował to zburzyć bo samowola jak dom to do więzienia .

Wszyscy spie…ją ciekawe kto na was będzie tyrał ???